kėlimas


kėlimas
kėlìmas sm. (2) NdŽ, kė́limas (1), kė́limos ind. ž.kelti. 1. aukštinimas erdvėje: Aukštyn kė́limas KI107. 2. prk. aukštinimas, didinimas, stiprinimas; gerinimas: Kainų kėlìmas per varžytynes 352. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas – didelis, reikšmingas darbas sp. Bolševikų partijos skirtingas bruožas yra nuolatinis rūpinimasis kadrų idėjiniu kėlimu (sov.) sp. | Vyriausybė rūpinasi žemės ūkio kėlimu . 3. refl. prk. didžiavimasis: Bet paskui didis kėlimasis pražudė jį S.Stan. 4. davimas svarstyti, nagrinėti: Teismo bylos kėlimas . 5. gulėjus lipimas iš lovos, iš guolio: Aš ant kė́limo vangus, ale ant pabudimo baugus Skr. Kas iš to anksti kė́limo, kad nėr Dievo padėjimo (kad nesiseka darbai) Mrj. Miego nenorėjau, nors akis užsiūk, tik prieš kėlimą kiek užsnaudžiau Vlk. Nuo kėlimo lig gulimo Jzm. 6. refl. prk. pasitaisymas (buvus nupuolusiam): Šitai tasai sūnelis tavas padėtas yr ant nupuolimo ir kėlimos tūlų tarp žmonių DP50. 7. atgijimas: Numirimas ... didį nuliūdimą, o kėlimas iš numirusių ... didį džiaugsmą atnešė DP212. Po kėlimu savo iž numirusių jiemus ... ižguldė SPI377. | refl.: Po kėlimusi iž numirusių SPII233. 8. budinimas, žadinimas iš miego: Jūs man tik su tuo vienu kėlimù daėdate į gyvą kaulą Dkš. 9. atgydymas iš numirusių: Numirusių kėlimas 66. 10. refl. gabenimasis per vandenį į kitą krantą: Kėlimasis per upę traukiantis turi būti iš anksto numatytas ir parengtas . Kélta yra sukalta iš lentų kaip tiltas dėl kėlimos par upį, par vandenį J. 11. avalynės pėdos viršaus iškilimas: Kaip anas tokį mažą kėlìmą padarė! Toks sunkumas apsiaut Sdk. 12. pūtimas: Norint gauti purų kepinį, būtinai reikia dėti sodos arba kitų kėlimo miltelių . 13. mielės: Par daug pridėjau kė́limo pyragui Vdk. 14. tam tikras dienos matas (laiko tarpas nuo ryto iki pusryčių, nuo pusryčių iki pietų ir nuo pietų iki vakaro): Į dieną trys kėlimai Pšl. Su jaunu arkliu ne tik dienos, bet ir kėlimo negalima arti Pšl. Gerai pašerk arklius: ištisus du kėlimus dirbo – gerokai pavargo Paį. Per kokį vieną kė́limą ir nupjaus rugius, nekiek čia beyra Ps. Vienu kėlimu suvaikščios J.Jabl. 15. tam tikras ariamo lauko plotas: Lig pusryčių nemažą kė́limą užariau Ps. 16. sunkumas, svoris: O viso aukso kėlimo, kurį afieravojo anysjen Viešpačiui, buvo šešiolika tūkstančių septyni šimtai ir penkios dešimtys sikų Ch4Moz31,52. 17. būrimas (iš kortų): Kortų kėlimas, ateities spėjimas iš rankų yra pelningiausia čigonų sukčiavimo sritis . 18. mat. didinimas (laipsniais): Kėlimas laipsniu . 19. organizavimas: Pirmiausia jie tarp savęs susikalba, kuriuos įtariamus žmones apkaltinti dėl sąmokslo kėlimo J.Balč. \ kėlimas; apkėlimas; atkėlimas; įkėlimas; iškėlimas; nukėlimas; pakėlimas; perkėlimas; prakėlimas; prikėlimas; sukėlimas; užkėlimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kėlimas — kėli̇̀mas dkt. Rañkų kėli̇̀mas aukštỹn …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žodžių kėlimas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Žodžio dalies, netilpusios į eilutę, kėlimas į kitą eilutę. Paprastai keliama skiemenimis. Kiekviena kalba turi savas žodžių kėlimo taisykles. Sulietuvintose ↑rašyklėse būna numatytas lietuvių kalbai… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • policijos pareigūno kvalifikacijos kėlimas — statusas Aprobuotas sritis policijos veiklos administravimas apibrėžtis Policijos pareigūno mokymasis arba studijos, kurias baigus įgyjama aukštesnė profesinė kvalifikacija, įtraukta į nacionalinę išsilavinimo lygių, kvalifikacinių laipsnių ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • eilutės kėlimas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. line feed vok. Zeilenvorschub, m rus. перевод строки, m pranc. interligne, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • tikslo kėlimas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mąstymo ir valios proceso etapas, kuriame vyraujantys motyvai lemia numatomo veiklos rezultato pasirinkimą. Tai specifinis žmogaus veiklos komponentas, lemiantis kitus jos komponentus (veiksmus, jų būdus,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • ansteigendes Belastungsprogramm — krūvio didinimo programa statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nuosekliai didinamo fizinio krūvio išdėstymas ugdant sportininko jėgą, pvz., 3 serijos pratimų po 10 kartojimų išdėstoma taip: pirmoji serija – 50% didžiausiojo svorio… …   Sporto terminų žodynas

  • krūvio didinimo programa — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nuosekliai didinamo fizinio krūvio išdėstymas ugdant sportininko jėgą, pvz., 3 serijos pratimų po 10 kartojimų išdėstoma taip: pirmoji serija – 50% didžiausiojo svorio kėlimas, antroji – 75%… …   Sporto terminų žodynas

  • progressive resistance programme — krūvio didinimo programa statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nuosekliai didinamo fizinio krūvio išdėstymas ugdant sportininko jėgą, pvz., 3 serijos pratimų po 10 kartojimų išdėstoma taip: pirmoji serija – 50% didžiausiojo svorio… …   Sporto terminų žodynas

  • программа возрастающей нагрузки — krūvio didinimo programa statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nuosekliai didinamo fizinio krūvio išdėstymas ugdant sportininko jėgą, pvz., 3 serijos pratimų po 10 kartojimų išdėstoma taip: pirmoji serija – 50% didžiausiojo svorio… …   Sporto terminų žodynas

  • hyphenation — žodžių kėlimas statusas T sritis informatika apibrėžtis Žodžio dalies, netilpusios į eilutę, kėlimas į kitą eilutę. Paprastai keliama skiemenimis. Kiekviena kalba turi savas žodžių kėlimo taisykles. Sulietuvintose ↑rašyklėse būna numatytas… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.